registratie

Door een account op UWLOGO.be aan te maken, kunt u

- de status van uw bestellingen volgen
- uw bestelhistoriek raadplegen
- gemakkelijk repeatorders bestellen
- uw klantgegevens wijzigen

Deze account is gratis, vrijblijvend en verplicht u tot nietswinkelmandje aan het laden..